Alle onderwerpen bouwen en wonen

 • Blijverslening

  Met de blijverslening kunnen senioren en mensen met een zorgvraag hun woning aanpassen om te zorgen dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Blijverslening van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) geeft een financieel steuntje in hun rug om de woning aan te passen.

 • Bouwen en Vergunningen

 • Kavels en nieuwbouw

  Kavels in Aa en Hunze.

 • Landmeten

  De gemeente Aa en Hunze werkt voortdurend aan het actueel houden van kaartmateriaal en het bijhouden van haar registraties. Landmeters helpen om veranderingen in kaart te brengen.

 • Melding ongewenst verhuurdergedrag

  Bent u huurder en heeft u te maken met ongewenst verhuurdergedrag? Dan kunt u een melding doen.

 • Permanente bewoning van recreatieverblijven

  In de gemeente Aa en Hunze is permanente bewoning van recreatieverblijven, op grond van het bestemmingsplan, niet toegestaan. In een recreatieverblijf mag alleen worden gerecreëerd.

 • Prestatieafspraken

  Kaderafspraken 2023-2026
  Jaarafspraken 2024

 • Riolering

 • Starterslening

  Een starter op de woningmarkt kan in aanmerking komen voor de Starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

 • Steunpunt IMG

  07 januari 2024

  Bekijk hier waar je de steunpunten van het IMG in de gemeente Aa en Hunze kunt vinden.

 • Tiny Houses

  Pilot Tiny Houses in Gasselternijveen

 • Uitgifte vastgoed

  16 april 2024

  Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gebouwen al dan niet met maatschappelijke bestemming maar ook om onbebouwde stukken grond.


 • Verhuur leegstaande woning

  Een woning die in de verkoop staat tijdelijk verhuren.

 • Verkoop overhoek

  Overhoeken zijn stroken groen die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woning liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. Deze stroken zijn niet groter dan 100m2. In een aantal gevallen kan de gemeente deze grond verkopen, dit kan niet bij alle groenstroken.

 • Windpark Oostermoer

  Windpark Oostermoer is gesitueerd in onze gemeente. Op deze pagina houden we u vanuit gemeente op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En u vindt hier de gegevens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voor informatie vanuit de initiatiefnemer.

 • Woonvisie 2020+

  27 mei 2021, pdf, 6MB