Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Aa en Hunze probeert zoveel mogelijk aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 op niveau AA te voldoen.

We willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau WCAG 2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Status toegankelijkheidslabel van www.aaenhunze.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Controle vóór publicatie: Onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Zie hiervoor het behaalde certificaat.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

Onderzoeksresultaten digitale toegankelijkheid

Stichting Accessibility heeft in 2020 onze website getoetst op digitale toegankelijkheid. U kunt de onderzoeksresultaten downloaden.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via website@aaenhunze.nl.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.