Uittreksels

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u moet bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

 • Privacy: Inzage persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben te bekijken en te controleren.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een echtscheiding.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG kunt u aantonen dat er geen bezwaar is dat u een bepaalde taak of functie uitvoert. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. De behandeling duurt maximaal 4 weken. De verklaring of afwijzing krijgt u thuis toe gestuurd.