Tiny Houses

Pilot Tiny Houses in Gasselternijveen

Locatie

  • Markescheiding in Gasselternijveen. 
  • Ruimte voor 8 à 12 tiny houses. 
  • De tiny houses mogen daar maximaal 10 jaar blijven staan. 
  • De gemeente maakt de locatie geschikt voor het plaatsen van tiny houses. 
  • U moet zelf voor een tiny house zorgen. 

Voorwaarden

De geldende voorwaarden voor deze pilot staan beschreven in het kavelpaspoort. Hieronder de belangrijkste voorwaarden:

  • De kavels worden uitgegeven in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
  • De CPO bestaat uit de 8 tot 12 toekomstige bewoners (lees huishoudens) van een tiny house. 
  • Er wordt een procesbegeleider aangesteld die de bewonersgroep ondersteunt bij de juridische regeling van het CPO en bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. 
  • De gemeente kan ondersteuning verlenen bij het vinden van een procesbegeleider.

  Kavelpaspoort (.pdf)

Loting

Alle inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden worden meegenomen in de loting. Aanmelden kon tot en met 15 april 2024. In de tweede helft van april 2024 vindt de loting plaats door notariskantoor Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze. Uiterlijk 1 mei 2024 maken wij de uitkomst van de loting bekend. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de pilot tiny houses Gasselternijveen? Mail dan naar tinyhouses@aaenhunze.nl.