Melding ongewenst verhuurdergedrag

Bent u huurder en heeft u te maken met ongewenst verhuurdergedrag? Dan kunt u een melding doen.

Onder ongewenst verhuurgedrag verstaan we onder andere

 • Woondiscriminatie
 • Intimidatie
 • Onredelijke servicekosten
 • Te hoge borg
 • U wordt onder druk gezet door de verhuurder

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Waar doet u een melding? 

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden bij de volgende loketten: 
•    Wanneer u huurt bij een woningcorportatie, zoals de Volmacht, Woonborg of Woonzorg Nederland dan meld u uw klacht dan bij de corporatie zelf of via de website Regionale Geschillencommissie. 
•    Wanneer u als woningzoekende van een particuliere huurwoning geconfronteerd wordt met discriminatie doet u melding bij Meldpunt Discriminatie Drenthe.
•    Wanneer u niet bent voorzien van informatie over de rechten en plichten die u als huurder heeft doet u melding bij de Rijksoverheid.
•    Wanneer u bemiddeling zoekt bij een van de volgende onderwerpen:

 •     (te hoge) huurprijs;
 •     onderhoud/gebreken;
 •     (te hoge) servicekosten;
 •     (Onrechtmatige) huurverhogingen;
 •     Dubbele bemiddelingskosten;
 •     U betaalt meer dan 2 maanden kale huur aan borg;
 •     De verhuurder betaalt de borg niet (binnen 14 dagen) na beëindiging huurovereenkomst terug;
 •     Geen duidelijke informatie van de verhuurder, zoals contactgegevens van de verhuurder;
 •     Huurovereenkomst niet schriftelijk vastgelegd.

Voor deze onderwerpen kunt u terecht bij de Huurcommissie

Wanneer u bemiddeling zoekt bij een van de volgende onderwerpen:

 •    (gedeeltelijk) terugvorderen van de borg;
 •    Het wel of niet toewijzen van een woning;
 •    Betalingsachterstanden;
 •    De beëindiging van uw huurcontract;
 •    Het afsluiten van gas, elektriciteit of water;
 •    Het betreft de huur van een vakantiewoning, woonboot of bedrijfswoning.

doet u melding bij het Juridisch Loket.

Melding bij gemeente

In de volgende gevallen kunt u het formulier hieronder invullen:

 • U heeft te maken met een arbeid-huurovereenkomst. Dit betekent dat uw arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst onder dezelfde overeenkomst zijn ondergebracht;
 • U heeft te maken gekregen met intimidatie door uw verhuurder;
 • U bent niet voorzien van informatie over uw rechten en plichten als huurder.

Melding bij gemeente