Verkoop overhoek

Overhoeken zijn stroken groen die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woning liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. Deze stroken zijn niet groter dan 100m2. In een aantal gevallen kan de gemeente deze grond verkopen, dit kan niet bij alle groenstroken.

Aankopen van grond

De gemeente Aa en Hunze verkoopt tuingrond voor € 60,00 per m2 kosten koper en exclusief overige belastingen.

Voorwaarden

•    Koper wordt eigenaar van de gekochte grond.
•    Er moet rekening worden gehouden met regels over kabels- en leidingen én bestemmingsplan- en vergunning regels op het stuk grond.
•    Er zijn kosten koper:  koopsom, notaris, kadaster en overdrachtsbelasting.
•    De minimum grondprijs bedraagt per transactie € 1.000,= excl. overdrachtsbelasting en kosten koper.
•    De gemeente Aa en Hunze beoordeelt een aanvraag aan de hand van het Overhoekenbeleid gemeenet Aa en Hunze 2024. Deze staat in de Grondprijzenbrief.

Ga naar de Grondprijzenbrief

Ga naar het formulier Aanvraag aankoop overhoek