Duurzaamheid in gemeente Aa en Hunze

Als gemeente hebben wij een grote opgave en uitdaging in het energiezuinig maken van Aa en Hunze. Hoe houden we in de toekomst onze huizen warm? Wat gaan we doen om onze leefomgeving te beschermen? Hoe gaan we van afval naar grondstof? En hoe beschermen we de balans tussen natuur en ons eigen handelen?

Duurzaamheid is een breed begrip en gaat over veel onderwerpen. In Aa en Hunze verdelen we ze over zes thema's. Het werken aan de opgaves en uitdagingen in deze thema’s kunnen en doen we niet alleen. We werken graag samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en agrariërs. Als gemeente stimuleren we, faciliteren we of versterken we het initiatief.

LOGO_Duurzaam Aa en Hunze_CMYK