Uitgifte vastgoed

Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gebouwen al dan niet met maatschappelijke bestemming maar ook om onbebouwde stukken grond.


Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Aa en Hunze, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.
 
Gemeente Aa en Hunze maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.
 
De voorgenomen uitgiften vindt u hieronder bij ‘Lijst met publicaties’. Er liggen geen stukken ter inzage.

Lijst met publicaties

Bekijk hier de lijst met publicaties.

De bekendmaking van deze verkopen vindt ook plaats in het gemeenteblad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Grondzaken via telefoonnummer 0592-267777 of stuur een e-mail naar gemeente@aaenhunze.nl.