Archief gemeente Aa en Hunze

Het gemeentearchief bevat bronnen voor het doen van genealogisch onderzoek (stamboom), huizenonderzoek en lokaal-historisch onderzoek.

Archieven voormalige gemeenten

In Aa en Hunze worden de archieven van de oude gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde bewaard.
•    Anloo
o    1755 – 1920 (1942)
o    (1906) 1921 – 1997
•    Gasselte
o    1804 – 1950
o    1920 – 1997
•    Gieten
o    (1788) 1811 – 1930
o    1930 – 1997
•    Rolde
o    1811 – 1931 (1975)
o    (1903) 1932 - 1997

Stamboomonderzoek

Voor stamboomonderzoek kunt u gebruik maken van de in het archief aanwezige doop-, trouw- en overlijdensakten. Voor akten van de burgerlijke stand gelden voor de openbaarheid de volgende termijnen:
•    Geboorteakten: 100 jaar
•    Huwelijksakten: 75 jaar
•    Overlijdensakten: 50 jaar
U kunt openbare akten ook vinden op de website www.alledrenten.nl

Bouwtekeningen

U kunt een kopie van (bouw)tekeningen van uw huis opvragen via archief@aaenhunze.nl. In het archief bevinden zich bouwvergunningen vanaf ongeveer 1940. Bouwtekeningen van panden met bedrijfs- en /of privacy-gevoelige informatie worden niet verstrekt.

Openingstijden archief

Het gemeentearchief is op afspraak te bezoeken. Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt contact opnemen via archief@aaenhunze.nl.

Kosten

•    Een bezoek aan het archief is gratis.
•    Voor een kopie betaalt u € 0,25 per enkelzijdige bladzijde A4;
•    Voor tekeningen e.d. zal € 3,60 per tekening worden berekend;
•    Bij schriftelijke verzoeken betaalt u ook voor het onderzoek dat de archiefmedewerkers verrichten. Het tarief bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier € 12, 95.

Bezoekersreglement

Indien u het gemeentehuis bezoekt voor inzage van documenten moet u het bezoekersreglement tekenen. In dit reglement staat een aantal voorwaarden om dossiers in te mogen zien.