Permanente bewoning van recreatieverblijven

In de gemeente Aa en Hunze is permanente bewoning van recreatieverblijven, op grond van het bestemmingsplan, niet toegestaan. In een recreatieverblijf mag alleen worden gerecreëerd.

Wanneer is er sprake van permanente bewoning?
 • Als het verblijf als hoofdverblijf wordt gebruikt.
 • Een hoofdverblijf is het verblijf waaruit de dagelijkse activiteiten worden gepland en ondernomen.
 • Het maakt niet uit of u in de BRP (Basisregistratie Personen) geregistreerd staat op het adres van het recreatieverblijf.
Wat doet de gemeente Aa en Hunze tegen permanente bewoning van recreatieverblijven? 
 • De gemeente inspecteert recreatieterreinen op regelmatige basis
 • Wanneer er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het recreatieverblijf kan de gemeente handhavend optreden.
 • Dit kan leiden tot het opleggen van een dwangsom voor zowel de eigenaar als de bewoner van het recreatieverblijf.
Kan ik tijdelijk toestemming krijgen om in een recreatieverblijf te wonen?
 •  Gaat het om overbruggingshuisvesting? Dan kan er in enkele gevallen een tijdelijke gedoogbeschikking verleend worden.
 •  Deze tijdelijke gedoogbeschikking kan worden verleend voor maximaal twaalf maanden voor recreatiewoningen (die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012). 
 •  Er worden geen tijdelijke gedoogbeschikkingen verleend voor andere recreatieverblijven zoals stacaravans en chalets. 
 •  Voor maximaal 10% van de recreatiewoningen op een park of van een cluster van solitaire recreatiewoningen kan een tijdelijke gedoogbeschikking worden verleend.
 •  Een tijdelijke gedoogbeschikking wordt alleen verleend als u kunt aantonen dat er sprake is van een dringende reden of een bijzondere omstandigheid. 
 •  U moet sociaal en/of economisch gebonden zijn met de gemeente Aa en Hunze. Hiervan kan sprake zijn als u woont, komt wonen of werkt in de gemeente Aa en Hunze. 
 •  U moet aantonen dat vertrek binnen twaalf maanden mogelijk is. 

Als bewoning plaatsvindt zonder dat een tijdelijke gedoogbeschikking is verleend, kan de gemeente per direct een handhavingsprocedure starten tegen zowel de eigenaar als de bewoner van het recreatieverblijf.

Hoe kan ik een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen? 
 •    U vult een aanvraagformulier in met bijbehorende bewijsstukken. 
 •    U kunt het aanvraagformulier afhalen bij de balie op het gemeentehuis (Spiekersteeg 1, te Gieten) of u kunt contact opnemen met het team Handhaving via het algemene telefoonnummer 0592-267777.
Kan ik hulp krijgen bij het zoeken naar reguliere woonruimte? 

Als u inwoner van de gemeente bent en ondersteuning nodig heeft bij het zoeken naar andere woonruimte, dan kunt u contact opnemen met Stichting Attenta (Sociaal werk Aa en Hunze). Stichting Attenta is te bereiken op telefoonnummer (0592) 26 34 68 of via email info@stichtingattenta.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stichting Attenta www.stichtingattenta.nl.  

Als u op dit moment in een andere gemeente woont dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. Deze gemeente kan dan samen met u kijken naar eventuele oplossingen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over permanente bewoning van een recreatieverblijf dan kunt u contact opnemen met het team Handhaving via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0592-267777. Of u kunt de onderstaande documenten met aanvullende beleidsregels bekijken.