Starterslening

Een starter op de woningmarkt kan in aanmerking komen voor de Starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

Start aanvraag starterslening

De starterslening is online aan te vragen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zij is uiteindelijk de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Algemene informatie over de starterslening kunt u vinden via de website van SVn.

Wie komt in aanmerking 
  • De starter behoort tot de doelgroep van de Starterslening
  • De woning staat in de gemeente Aa en Hunze en de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning zijn niet hoger dan € 325.000,-
  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient voldaan te worden aan de gemeentelijke verordening 'Verordening Starterslening Aa en Hunze 2023’ 

Aanvragen
  • Neem contact met ons op. Wij kijken of u voldoet aan de voorwaarden. In uw verzoek stuurt u een kopie van de getekende voorlopige koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst van de betreffende aan te schaffen koopwoning bij.
  • Indien u in principe in aanmerking komt wordt door de gemeente een toewijzigingsbrief Starterslening naar de aanvrager van de lening verzonden;
  • Na akkoord van de gemeente vraagt u de Starterslening aan bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.
Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met team Ruimtelijk beleid van de gemeente Aa en Hunze, via telefoonnummer 0592-267777 of gemeente@aaenhunze.nl