Landmeten

De gemeente Aa en Hunze werkt voortdurend aan het actueel houden van kaartmateriaal en het bijhouden van haar registraties. Landmeters helpen om veranderingen in kaart te brengen.

Om veranderingen nauwkeurig en gedetailleerd in kaart te brengen is het soms noodzakelijk dat landmeters toegang krijgen tot één of meerdere percelen. Landmeters voeren metingen uit en brengen deze wijzigingen in kaart. De landmeter meet alleen de buitenkant van het gebouw en komt niet binnen. 

Waarom laat de gemeente deze metingen uitvoeren?

  •    De gemeente is wettelijk verplicht een wijziging vast te leggen in een zogenaamde basisregistratie wanneer u een woning, schuur of bedrijfspand (ver)bouwt. 
  •    De metingen zijn voor de “Basisregistratie Grootschalige Topografie” (BGT).  De BGT is beschikbaar voor overheden, burgers en bedrijven via de pdok.nl.
  •    Het kan zijn dat de landmeter metingen op of vanaf uw perceel moet verrichten om de wettelijke taak van de gemeente goed uit te kunnen voeren. 
  •    De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking door de landmeter zoveel mogelijk vrije toegang te geven tot uw perceel. De landmeters kunnen zich legitimeren. 
  •    Wilt u geen toestemming geven? Dan vragen wij u om het formulier ”Weigeren toestemming landmeter” in te vullen. 

Heeft u een conflict over erfgrenzen?

De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster.