Windpark Oostermoer

Windpark Oostermoer is gesitueerd in onze gemeente. Op deze pagina houden we u vanuit gemeente op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En u vindt hier de gegevens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voor informatie vanuit de initiatiefnemer.

Windloket gemeente

De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark. U kunt mailen naar windloket@aaenhunze.nl of bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 0592-267777.

Rapport Brononderzoek Windpark DDMO

In opdracht van de colleges van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn heeft onderzoeksbureau LBP|Sight een aanvullend geluidsonderzoek gedaan naar een aantal windturbines in beide gemeenten. Dit zogenoemde brononderzoek komt voort uit het Akoestisch onderzoek naar laagfrequent geluid voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer (uitgevoerd in de periode april 2020 t/m juli 2022). 

Het brononderzoek is uitgevoerd in de maanden juli, september en oktober 2023. Uit het rapport van het onderzoek blijkt dat de turbines voldoen aan de specificaties. Het gemeten tonaal geluid blijft binnen de gestelde marges. Ook zijn geen bijzondere tonen gemeten. 

Uit het rapport blijkt ook dat het windpark aan de vastgestelde geluidnormen kan voldoen en dat de resultaten geen aanleiding geven voor vervolgonderzoek.

Informatie over het geluidsonderzoek

OmgevingsAdviesRaad

In de periode voorjaar 2019 tot en met voorjaar 2022 is in verband met de ontwikkelingen rondom het Windpark Oostermoer de OmgevingsAdviesRaad (OAR) actief geweest. Deze OAR werd gevormd door vertegenwoordigers van Bewonersplatform, Verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en WindNee. De OAR heeft zich onder andere bezig gehouden met afstemming met de initiatiefnemer en de voorbereidingen van de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer.

Stichting Gebiedsfonds Oostermoer

Het Gebiedsfonds is een fonds voor gebiedsversterking, sociale cohesie en duurzaamheid. Meer informatie over Stichting Gebiedsfonds Oostermoer vindt u op www.gebiedsfondsoostermoer.nl Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen via secretariaat@gebiedsfondsoostermoer.nl

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Wilt u meer weten over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer? Kijk dan op www.drentsemondenoostermoer.nl. 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail via: info@drentsemondenoostermoer.nl of bel telefoonnummer 085 - 016 1358.

Kaart windpark DDMO en windturbinelocaties

DMO windpark

 

Klachten

Heeft u klachten naar aanleiding van het in werking zijn van het Windpark? Vul dan het klachtenformulier in:
Ga naar klachtenformulier windpark DDMO​​​​​​