Blijverslening

Met de blijverslening kunnen senioren en mensen met een zorgvraag hun woning aanpassen om te zorgen dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Blijverslening van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) geeft een financieel steuntje in hun rug om de woning aan te passen.

Tot de maatregelen worden gerekend
 • Maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopbestendig te maken en die voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering, uitvoering (materiaaltoepassing etc.)  en WMO-beleid;
 • Bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage bij de verordening is vastgesteld.
 • Bekijk de volledige lijst van maatregelen
Wie komt in aanmerking?
 •   De lening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s).
 •   De financiële toets van SVn bepaalt of een aanvrager daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. 
 •   Bij de financiële beoordeling door SVn worden de op het moment van aanvragen geldende normen voor het verstrekken van hypothecair krediet gehanteerd (Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling Hypothecair Krediet).
 •   U voldoet aan de verordening Blijverslening  van de gemeente Aa en Hunze. 
Hoeveel kan ik lenen?

Het leenbedrag bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 50.000,--

Hoe dien ik een aanvraag in en wat is de procedure
 • U meldt zich bij de gemeente met het verzoek om in aanmerking te komen voor een Blijverslening en voegt daarbij een ingevuld gemeentelijk aanvraagformulier bij. Dit aanvraagformulier (pdf, 203 kB) kunt u rechtstreeks downloaden;
 • De gemeente toetst of u voldoet aan de in de verordening genoemde criteria;
 • Indien u in principe in aanmerking komt wordt door de gemeente een toewijzigingsbrief blijverslening naar de aanvrager van de lening verzonden;
 • Aanvrager stuurt (eventueel in overleg met de bank / hypotheekadviseur) de toewijzigingsbrief met de noodzakelijke bijlagen naar www.svn.nl.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Ruimtelijk beleid via telefoonnummer 0592-267777
SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Algemene informatie over de blijverslening kunt u vinden via de website van SVn