Bekendmakingen

Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

Gemeenten in Nederland zijn verplicht gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom.
Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. Als u op de website zoekt op postcode en woonplaats, kunt u bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt.

Service op papier

Omdat niet iedereen internet heeft, geven wij wekelijks een korte weergave van de publicaties en bekendmakingen in De Schakel.

E-mailservice

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de bekendmakingen? Op officiëlebekendmakingen.nl is een e-mailservice beschikbaar.
U wordt op deze pagina direct doorgestuurd naar de pagina met de zoekopdracht 'Bekendmakingen Aa en Hunze'.  Wilt u zelf een zoekopdracht maken? Dan kunt u terecht op deze pagina.  van OfficieleBekendmakingen.nl.

Telefonisch

Heeft u een vraag? Neem dan contact op via 0592-267777.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.  Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl.
Heeft u er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.