Alle onderwerpen bouwen en vergunningen

 • Aanleg en grondwerkzaamheden

  Wilt u als gebruiker van een terrein grond gebruiken? Wilt u een sloot graven of dempen? Wilt u drainage aanleggen?

 • Bedrijf starten of wijzigen: Milieumelding

  Wanneer u een bedrijf wilt starten of wijzigen kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit geldt ook als u een bestaand bedrijf wilt wijzigen of uitbreiden.

 • BOPA indienen

  Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren nieuwe (bouw)plannen mogelijk maken. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

 • Bouwdossiers inzien

  De gemeente houdt een archief bij van gegevens over woningen en andere gebouwen in Aa en Hunze.

 • Bouwen, vergunningen en leges

  Informatie over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen en omgevingsplannen.

 • Brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te gebruiken, heeft u voor sommige gebouwen een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Wilt u bij uw woning of bedrijf een in- of uitrit maken naar de weg? Of wilt u een verandering van een bestaande inrit of uitrit maken?

 • Kostenverhaal

  Heeft u een initiatief waarvoor een ruimtelijke procedure is vereist? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met het Kostenverhaal.

 • Monumenten

  Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsloket

  Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

 • Principeverzoek of conceptaanvraag

  Wanneer dien ik een principeverzoek in en wanneer een conceptaanvraag?
  Dit is afhankelijk van de vraagstelling en hoe concreet een plan is.

 • Reclame

  Voor het aanbrengen van een reclamebord heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor vrijwel alle aankondigingen en (commerciële) reclames. In een aantal beperkte gevallen zijn deze reclames vergunningvrij.

 • Slopen

  U doet een sloopmelding wanneer u:
  - meer dan 10 m³ sloopafval heeft
  - er asbesthoudende materialen in het sloopafval zitten

 • Tijdelijke aankondigingsborden en spandoeken

  Er zijn een aantal regels om een spandoek of aankondigingsbord te plaatsen.

 • Vergunningvrij (ver)bouwen

  Veel bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. U kunt dan zonder omgevingsvergunning meteen aan de slag.

 • Welstandsbeleid gemeente Aa en Hunze

  20 juni 2024

  U weet precies hoe uw nieuwe woning er uit moet komen te zien. Voordat de gemeente een vergunning kan verlenen, moet het plan eerst worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Zij bekijkt in hoeverre uw huis in de omgeving past. Maar wat doet de welstandcommissie precies? En op basis van welke punten toetst zij?

 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  De Wet kwaliteitsborging (Wkb) heeft als doel verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen.