Brandveilig gebruik

Omgevingsloket

Om een gebouw brandveilig te gebruiken, heeft u voor sommige gebouwen een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen. Dit regelt u via het Omgevingsloket.

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding moet u doen voor een gebouw waarin:

  • 's nachts meer dan 10 personen verblijven (bijvoorbeeld een pension, hotel of zorginstelling);
  • overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een school);
  • overdag meer dan 10 personen verblijven met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw);
  • u kamers als afzonderlijke woonruimte binnen de woning (woonfunctie) verhuurt;
  • u een gelijkwaardige oplossing voor de brandveiligheid gebruikt.

Indienen gebruiksmelding

De gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor het gebruik van het bouwwerk gemeld zijn via het Omgevingsloket. Bij de melding moet u ook documenten en tekeningen indienen. 
Wat dat inhoudt is te vinden in artikel 6.8 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).