Bedrijf starten of wijzigen: Milieumelding

Wanneer u een bedrijf wilt starten of wijzigen kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit geldt ook als u een bestaand bedrijf wilt wijzigen of uitbreiden.

Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemene milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën: type A, B of C. In welke categorie uw bedrijf valt kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Vergunning of melding

Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, hangt af van de categorie waaronder uw bedrijf valt.

Type A
  •  Uw bedrijf heeft weinig invloed op het milieu
  •  U heeft geen vergunning nodig
  •  U hoeft de activiteiten niet te melden
Type B     
  • U heeft geen vergunning nodig 

U moet de activiteiten wel 4 weken van tevoren melden via de Activiteitenbesluit Internetmodule.
Let op! Maakt deze melding deel uit van een aanvraag omgevingsvergunning? Dan moet deze melding (volledig!) op hetzelfde moment als de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan

Type C
  • U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. 

U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)

RUD Drenthe verzorgt als backoffice in opdracht van gemeenten en provincie het milieubrede takenpakket. RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie. De RUD houdt zich bezig met:
•    Milieuvergunningverlening
•    Beoordelen milieumeldingen
•    Milieutoezicht
•    Milieuhandhaving
•    Milieuadvisering
•    Informatie verzoeken bodem/bedrijfsactiviteiten milieu

Gemeenten en provincie zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, informatie verzoeken bedrijfsactiviteiten, bodem en voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met de gemeente via kccmilieu@aaenhunze.nl of via telefoonnummer 0592-267777.