Aanleg en grondwerkzaamheden

Omgevingsloket

Wilt u als gebruiker van een terrein grond gebruiken? Wilt u een sloot graven of dempen? Wilt u drainage aanleggen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) nodig heeft. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor de volgende categorieën:

  • Omgevingsplan

Het  omgevingsplan geeft de verbodsbepalingen in bepaalde gebieden of gronden aan. De gronden hebben dan een dubbelbestemming en een relatie met archeologie (archeologische waarden).

  • Archeologie

Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij in de grond wordt gegraven heeft u vaak een vergunning nodig. De vergunning is bedoeld om archeologisch waardevolle zaken in de bodem te beschermen.

  • Infrastructurele werkzaamheden

U heeft vaak een vergunning nodig voor het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Zoals het aanleggen van een weg of verkeersplein, het graven van sloten of het inrichten van een park of sportveld.