Nieuws

 • Inloopavond Tiny Houses

  25 maart 2024

  Op dinsdag 2 april 2024 is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloop informatieavond voor belangstellenden voor de pilot tiny houses.

 • Opening Drents Doortrappen-seizoen

  25 maart 2024

  Veiliger fietsen tot uw 100ste, dat is de ambitie van het programma Doortrappen in Drenthe. Doortrappen Drenthe helpt inwoners om zo lang mogelijk met plezier en veilig te kunnen blijven fietsen. Door te fietsen blijft u bezig, fit, zelfstandig en in contact met andere mensen.

 • Feestelijke ondertekening

  25 maart 2024

  Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal en wethouder Ivo Berghuis ondertekenden 22 maart een bruikleen en beheers/onderhoudsovereenkomst voor het Dorpspark Annerveenschekanaal.

 • Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

  16 april 2024

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Gemeenteraad in beeld

  25 maart 2024

  Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘Gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek gaan we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand verkennen we een aantal kleinere vergadergroepen, ook wel commissies, van de raad. Wat zijn de taken van deze commissies en wie nemen hier deel aan?

 • Informatiebijeenkomst Raad 21 maart

  19 maart 2024

  De Raadsbijeenkomst van donderdag 21 maart is verplaatst naar donderdag 28 maart. In plaats van de Raadsvergadering is er op donderdag 21 maart een Informatiebijeenkomst Raad.

 • Paasvuren 2024

  26 maart 2024

  De volgende locaties hebben een ontheffing van het stookverbod voor het ontbranden van een paasvuur:

 • Inwonersavond Spiekeriek in Eexterveen

  18 maart 2024

  De Spiekeriek is inmiddels vertrokken uit Spijkerboor. De briefjes zijn van de boom gehaald en verzameld. De gemeenteraad gaat graag met alle inwoners van Aa en Hunze in gesprek om de opbrengsten te bespreken. Hiervoor organiseert de werkgroep Spiekeriek een inwonersavond.
  Noteer de inwonersavond Spiekeriek alvast in uw agenda! Deze is op woensdag 27 maart in eetcafé ’t Klein Genoegen te Eexterveen. De inloop start vanaf 19:30, de avond begint om 20:00.
  Dit is het moment waarop u uw bericht kunt toelichten en het gesprek met de gemeenteraad kunt aangaan. Alle inwoners zijn van harte welkom, ook als u geen bericht aan de Spiekeriek heeft gespijkerd!

 • Start nieuwe wandelgroep Gasselternijveen

  18 maart 2024

  Op woensdag 27 maart start Gasselternijveen een wandelgroep. U bent welkom om 9:30 bij de MFC de Spil om kennis te maken met koffie en thee.

 • Loopt u mee?

  18 maart 2024

  Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is doen huisartsenpraktijk van der Meer in Gieten én huisartsenpraktijk Annen mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit betekent dat vanaf 25 april elke week samen een groep deelnemers wandelt in de buurt. Wij nodigen u uit om met ons mee te wandelen!