Nieuws

 • Vraag op tijd uw paspoort of identiteitskaart aan

  09 februari 2024

  Heeft u uw zomervakantie al geboekt? Ga goed voorbereid op vakantie en controleer of uw paspoort of identiteitskaart tegen die tijd nog geldig is.

 • Gemeente Aa en Hunze huldigt sportkampioenen 2023

  07 februari 2024

  Op dinsdag 6 februari 2024 huldigde sportwethouder Richard Heling en de sportcombi’s de sportkampioenen van 2023 uit de gemeente Aa en Hunze.

 • Brononderzoek windpark afgerond

  05 februari 2024

  In opdracht van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn heeft onderzoeksbureau LBP|Sight aanvullend geluidsonderzoek gedaan naar een aantal windturbines in beide gemeenten. Dit zogenoemde brononderzoek is uitgevoerd in juli, september en oktober 2023. Het kwam voort uit het akoestisch onderzoek naar laagfrequent geluid voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dat werd uitgevoerd in de periode april 2020 tot en met juli 2022.

 • Inwonersavond Spiekeriek in Amen

  05 februari 2024

  De gemeenteraad gaat graag met alle inwoners van Aa en Hunze in gesprek om de opbrengsten van de Spiekeriek te bespreken. Hiervoor organiseert de werkgroep Spiekeriek een inwonersavond.

 • Uit de Raad 1 februari 2024

  02 februari 2024

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 1 februari 2024 werden de volgende besluiten genomen:

 • Vergadering overlegorgaan Drentsche Aa

  02 februari 2024

  Dinsdagavond 13 februari van 20:00 tot 22:00 uur
  in het Brinkhotel, Brink O.Z. 6 in Zuidlaren

 • Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

  02 februari 2024

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Afscheid leden Adviesraad Sociaal Domein

  02 februari 2024

  Donderdag 25 januari hebben 4 leden afscheid genomen van de Adviesraad Sociaal Domein. Johanna Veen, Klaas Heres, Koen Groen en Susan Boes hebben zich enkele jaren ingezet in de Adviesraad, waarbij zij ook deel uit maakten van één van de werkgroepen. Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft alle leden die afscheid hebben genomen bedankt voor hun bijdrage en inzet voor de ASD.

 • Advertentieverkoop gemeentegids

  02 februari 2024

  Bent u ondernemer? Let dan op! Het komt helaas regelmatig voor dat advertentieverkopers zeggen te werken voor een gemeentelijke uitgave zoals de gemeentegids. Momenteel krijgen wij ook signalen hierover binnen. Degenen die u hierover benaderen sturen na een telefonisch gesprek via de mail een aanbod met offerte toe.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen?

  02 februari 2024

  “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ...”