Openbare zitting gemeentelijk stembureau

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 08:00 uur in de Sporthal de Goorns in Gieten. Tijdens de zitting worden de stemmen die in de gemeente Aa en Hunze op donderdag 6 juni 2024 zijn uitgebracht, nogmaals geteld en gecontroleerd

Omdat in Europa niet overal op de dezelfde dag wordt gestemd, mag de verkiezingsuitslag van de gemeente Aa en Hunze niet al op vrijdag 7 juni bekend gemaakt worden. Daarom wordt de zitting van vrijdag 7 juni na het afronden van de telling geschorst. De zitting wordt op maandagochtend vanaf 09.00 uur hervat aan de Spiekersteeg 1 in Gieten in de Raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de hervatte zitting stelt het gemeentelijk stembureau het verslag van de zitting van vrijdag 7 juni vast. 

Let op: In het gemeentelijk stembureau kunt u niet uw stem uitbrengen!

De verkiezingsuitslag van de gemeente Aa en Hunze wordt zo spoedig mogelijk na de afronding van de hervatte zitting op www.aaenhunze.nl/verkiezingen gepubliceerd.