Gemeenteraad in beeld

Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek zullen we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand heeft de gemeenteraad de jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen van meerdere gemeenschappelijke regelingen moeten beoordelen. Deze maand gaan we dan ook nader in op deze gemeenschappelijke regelingen, wat zijn dit en waarom bestaan ze?

Wat zijn gemeenschappelijke regelingen?

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen verschillende decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De deelnemende overheden stellen gezamenlijk de regels op en verdelen de kosten. 

Waarom nemen gemeentes deel aan gemeenschappelijke regelingen?

Gemeenten gaan gemeenschappelijke regelingen onder andere aan om kosten te besparen en middelen efficiënter te benutten. Door samen te werken kunnen ze gespecialiseerde kennis en expertise delen, wat moet leiden tot een betere kwaliteit van diensten. Dit zorgt ook voor consistentie in beleid en uitvoering over meerdere gemeenten. Daarnaast kunnen kleinere gemeenten door samenwerking taken uitvoeren die anders buiten hun bereik zouden liggen, vooral bij complexe of grootschalige projecten. 

Wat zijn mogelijke nadelen van gemeenschappelijke regelingen?

Gemeenschappelijke regelingen kunnen ook nadelen met zich meebrengen zoals een verminderde lokale autonomie, omdat beslissingen niet langer volledig binnen de controle van individuele gemeentes vallen, maar door meerdere gemeentes genomen moeten worden. Gemeenschappelijke regelingen kunnen ook complex zijn om op te zetten en te beheren, vanwege de noodzaak om overeenstemming te bereiken tussen verschillende partijen met diverse belangen en prioriteiten. Dit kan leiden tot een gevoel van verlies van lokale identiteit en kleur. Bovendien brengen gemeenschappelijke regelingen risico's met zich mee; als ze niet goed worden beheerd, kunnen ze inefficiëntie en hogere kosten veroorzaken.

Aan welke gemeenschappelijke regelingen neemt de gemeente Aa en Hunze deel?

De gemeente Aa en Hunze neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Dit omvat grensoverschrijdende samenwerking binnen de Eems Dollard Regio (EDR), publieke gezondheidszorg via de GGD Drenthe, en regionale samenwerking binnen Noord- en Midden-Drenthe (NMD). Daarnaast is de gemeente betrokken bij recreatiebeheer via het Recreatieschap Drenthe, milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), en arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid via het Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Aa en Hunze is ook onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), die zich richt op openbare orde en veiligheid, en maakt deel uit van de Publiek Vervoer Groningen en Drenthe, een samenwerking voor regionaal openbaar vervoer.

Intergemeentelijke werkgroep gemeenschappelijk regelingen

Meerdere betrokken gemeenten betekent ook meerdere betrokken gemeenteraden. Zo kan het erg lastig worden om als raad effectief toezicht te houden op de gemeenschappelijke regelingen. Om deze reden is de raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen in het leven geroepen. Samen met soortgelijke werkgroepen van de andere gemeenten zijn zij een vooruitgeschoven post richting de gemeenschappelijke regelingen. De werkgroep bereid bijvoorbeeld reacties voor op begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en koppelt deze terug aan de gemeenteraden. De werkgroep in Aa en Hunze bestaat uit 4 raadsleden.
In conclusie vormen gemeenschappelijke regelingen essentiële samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Ze bieden mogelijkheden om kosten te besparen, expertise te delen en gezamenlijk complexe projecten aan te pakken. Echter, deze samenwerkingen kunnen ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals verminderde lokale autonomie en complexiteit in besluitvorming.