Melding, klacht en bezwaar

Heeft u melding, een klacht of een bezwaar? Dan kunt u deze online doorgeven.

•    Afvalpas
•    Openbare ruimte
•    Rioolverstopping
•    Schade aan container
•    Schade of vervuiling wegen
•    Straatverlichting
•    Wateroverlast
•    Zwerfvuil en illegale stort
•    Bouwen, reclame of brandveiligheid
•    Dienstverlening
•    Medewerker of bestuurder
•    Stank- of geluidsoverlast
•    Windpark DMO

Bezwaar en Woo

•    Bezwaar tegen beslissing
•    Te late beslissing
•    Wet open overheid (Woo)

Ik heb een klacht ingediend over de manier waarop ik door de gemeente behandeld ben, wat gaat er gebeuren?

•    Wij nemen contact met u op om te kijken of we een oplossing voor uw klacht kunnen vinden.
•    Komen we er niet uit? Dan volgt er -als u dat wilt- een formele procedure bij de commissie van advies voor klaagschriften. U krijgt ten minste twee weken voor de hoorzitting een schriftelijke uitnodiging.
•    De zitting van de commissie is openbaar, maar kan ook achter gesloten deuren plaatsvinden
•    De commissie hoort tijdens de hoorzitting zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 
•    Na de hoorzitting ontvangt u van de gemeente binnen een termijn van 10 weken (indien haalbaar) schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Bent u het niet eens met de afhandeling? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman. 
De klachtenprocedure is ook na te lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl.  

Ik wil meer weten over de bezwaarschriftencommissie

U leest op deze pagina meer over de bezwaarschritencommissie. Ook vindt u daar de agenda van de komende vergaderingen.