Ongedierte

Wat doet de gemeente aan ongedierte?

Eikenprocessierups 

De gemeente laat nesten op binnen de woonkernen op gemeentegrond weghalen. Dit doen we bij scholen, winkelcentra, speelplekken, verzorgingstehuizen en drukke fietspaden. Heeft u één groot nest of meerdere kleine nesten gezien op een drukke plek? Meld het dan via Meldingen en Klachten.

Wespen/Hoornaars

Het is niet altijd nodig om een wespennest te laten verwijderen. Mocht verwijdering toch nodig zijn kies dan bij voorkeur voor een natuurvriendelijke optie. Informatie is te vinden op www.wespenstichting.nl. Als gemeente bestrijden we deze insecten niet.

Steenmarter

De steenmarter is een wettelijk beschermde soort. Het daarom verboden om de steenmarter te vangen of te doden, en om zijn vaste verblijfplaatsen te beschadigen of te vernielen (Wet natuurbescherming, artikel 3.3). Op www.zoogdiervereniging.nl  staan tips om overlast in huis of schade aan de auto te voorkomen.