Toegankelijkheidsraad Aa en Hunze

In 2016 is het VN-verdrag 'Onbeperkt Meedoen' over de rechten van mensen met een handicap landelijk vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is binnen de gemeente Aa en Hunze de Toegankelijkheidsraad ontstaan.

De Toegankelijkheidsraad van Aa en Hunze bestaat uit ervaringsdeskundigen. De missie van de Toegankelijkheidsraad is staan voor iedereen uit de gemeente Aa en Hunze. Het doel is om de gemeente toegankelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, welzijn en communicatie. De Toegankelijkheidsraad geeft advies aan het college van B&W vanuit het perspectief van de inwoner. Ze bestaat uit 4 leden, een voorzitter en een secretaris. 

toegankelijkheidsraad

Jaarverslag 2022
Vergaderdata in 2024 van de Toegankelijkheidsraad
 • Woensdag 17 april
 • Woensdag 29 mei
 • Woensdag 3 juli
 • Woensdag 4 september
 • Woensdag 16 oktober
 • Woensdag 20 november
Leden Toegankelijkheidsraad
 • Jan Meursing - voorzitter
 • Els van der Pol - secretaris
 • Arlene Haveman
 • Harry Loorbach
 • Anne Driever 
 • Erica Hulst

Contact met de Toegankelijkheidsraad