Meldpunt discriminatie

Discriminatie stopt niet vanzelf. Meld het. Ook als u getuige bent van discriminatie

Uw melding is belangrijk om discriminatie te stoppen. U kunt ook anoniem een melding doen. Een melding doet u bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD). Er zijn 13 verschillende gronden waarop mensen kunnen worden gediscrimineerd:

•    Arbeidscontract (bepaalde/onbepaalde tijd)
•    Arbeidsduur (fulltime/parttime)
•    Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd)
•    Geslacht (man/vrouw)
•    Godsdienst
•    Handicap/Chronische ziekte
•    Leeftijd
•    Levensovertuiging
•    Nationaliteit
•    Politieke gezindheid
•    Ras
•    Seksuele gerichtheid