Meldpunt Zorgmeldingen

Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten.

Meldpunt zorgfraude

Wat zijn redenen voor een melding?

•    Als er fraude wordt gepleegd of er zijn onrechtmatigheden in het spel. 
•    Als er sprake is van onheuse bejegening van cliënten, het ronselen of dwingen van cliënten. 
•    Onvoldoende kwaliteit: de zorg of het personeel is slecht of onvoldoende
•    Wanneer de zorgaanbieder niet werkt met een zorgplan, de zelfregie van een cliënt niet waarborgt, niet andere mensen betrekt in de omgeving van de persoon die hulp ontvangt.
•    Ondoelmatig en ongepast gebruik: een declaratie is in overeenstemming met de geleverde ondersteuning/ jeugdhulp maar is niet noodzakelijk of niet effectief. 

Hoe melden?

Door middel van een vertrouwelijke (indien gewenst anonieme) melding via formulier Meldpunt zorgfraude. Wilt u anoniem blijven? Deel dan geen informatie als ‘mijn baas’, ‘mijn broer’, etc.
Het Meldpunt Zorgmeldingen is een samenwerking tussen verschillende gemeenten. U wordt voor het invullen van het formulier verwezen naar de pagina van de NMD-samenwerking.