AED en reanimatie

AED en reanimatie door burgerhulpverleners

Is er subsidie beschikbaar?

De gemeenteraad moet nog besluiten of er subsidie beschikbaar komt voor AED’s. Het onderwerp staat 27 juni op de agenda van de raad.
In het voorstel staat:

  • In de tweede helft van 2024 een subsidie beschikbaar te stellen van 250 euro per jaar, per actieve AED. Als tegemoetkoming  voor de kosten van  het onderhoud, vervanging en trainen van belangstellenden. 
  • De organisatie van cursussen en trainingen blijft bij maatschappelijke organisaties.
  • De gemeente gaat de aanschaf van nieuwe AED’s niet subsidiëren 
  • De subsidie komt beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die AEDsbeheren die 24/7 beschikbaar zijn voor hulpverleners.

Hoe kan ik een AED aanschaffen?

Op de websites www.hartslagnu.nl en www.hartstichting.nl staan tips hoe een AED gefinancierd kan worden. Dit kan door bijvoorbeeld samenwerken in uw dorp of buurt , sponsoring, aanschrijven van fondsen of een donatie. Ook op buurtaed zijn tips en flyers te vinden. 
Kosten voor reanimatiecursussen kunnen in sommige gevallen bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Waar hangt al een AED? 

Op de website van de Hartstichting staat een overzicht van locaties met AED.

Waarom zijn een AED en reanimatie belangrijk?

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartstoornissen. Hartveilig Drenthe heeft meer informatie over de werking van een AED. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op via 0592-267777 of gemeente@aaenhunze.nl