Paspoort

U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen.

Online aanvragen     Afspraak maken     Vermissing reisdocument

Wilt u een ID-kaart aanvragen? Ga dan naar de pagina ID-kaart.

Online aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in.  

In het online aanvraagformulier maakt u ook een afspraak voor op het gemeentehuis. Tijdens deze afspraak ondertekend u het aanvraagformulier, levert u een pasfoto in en laat u een vingerafdruk maken.

Aanvragen aan de balie

U kunt hiervoor online een afspraak maken of u neemt telefonisch contact met ons op via: 0592-267777.

Meenemen
  • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
  • 1 pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de officiële eisen..
  • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant
  • Kinderen tot 18 jaar hebben bij aanvraag toestemming nodig van beide ouders of gezaghebbende(n). 

U kunt online toestemming geven door in te loggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD dan komt u als ouders/gezaghebbende persoonlijk aan de balie langs. Het geven van toestemming geldt alleen voor ouders/gezaghouder. Heeft iemand anders het gezag, bijvoorbeeld een voogd, dan moet deze gezag houder schriftelijke toestemming geven.

Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft. 
Het paspoort moet binnen 1 maand na het geven van de toestemming zijn aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven. 

Kosten 

Paspoort 18 jaar of ouder:                                  € 83,85
Paspoort jonger dan 18 jaar:                              € 63,40
Vluchtlelingen- of vreemdelingenpaspoort:        € 63,40
Zakenpaspoort:                                                  € 83,85
Tweede paspoort:                                              € 83,85
Extra kosten spoedaanvraag:                            € 57,05

Kinderen

Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland gaan.

Reizen met Kinderen

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.
Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft? Dan moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben. Dit regelt u bij de Marechaussee.

Spoedaanvraag

Heeft u uw nieuwe paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag het paspoort vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. 

Paspoort kwijt

Als u uw paspoort kwijt bent vult u het formulier verklaring vermissing reisdocument met DigiD in. U hoeft niet meer naar het politiebureau. Eenmaal als vermist geregistreerd kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden.  

Gemeente moet gevonden paspoorten en ID-kaarten vernietigen

Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of ID-kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID-kaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of ID-kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!