ID-kaart (identiteitskaart)

U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van de identiteitskaart, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe identiteitskaart ophalen.

Online aanvragen   Afspraak maken   Vermissing reisdocument

Wilt u een paspoort aanvragen? Ga dan naar de pagina Paspoort.

Online aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in.  

In het online aanvraagformulier maakt u ook een afspraak voor op het gemeentehuis. Tijdens deze afspraak ondertekend u het aanvraagformulier, levert u een pasfoto in en laat u een vingerafdruk maken.

Aanvragen aan de balie

U kunt hiervoor online een afspraak maken of u neemt telefonisch contact met ons op via: 0592-267777.

Meenemen
  • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
  • 1 pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de officiële eisen.
  • Geld: u betaalt de identiteitskaart bij de aanvraag met pin of contant
  • Kinderen tot 12 jaar hebben bij de aanvraag toestemming nodig van beide ouders of gezaghebbende(n). 

U kunt online toestemming geven door in te loggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD dan komt u als ouders/gezaghebbende persoonlijk aan de balie langs.  
Het geven van toestemming geldt alleen voor ouders/gezaghouder. Heeft iemand anders het gezag, bijvoorbeeld een voogd, dan moet deze gezag houder schriftelijke toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft. 

De identiteitskaart moet binnen 1 maand na het geven van de toestemming zijn aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven. 

Kosten

Identiteitskaart 18 jaar of ouder:           € 75,80
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar:       € 40,90
Extra kosten spoedaanvraag:               € 57,05

Kinderen

Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een eigen paspoort of identiteitskaart. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland gaan.

Reizen met Kinderen

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.

Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft? Dan moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben. Dit regelt u bij de Marechaussee.

Spoedaanvraag

Heeft u uw nieuwe identiteitskaart sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag de identiteitskaart vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. 

Identiteitskaart kwijt

Als u uw identiteitskaart kwijt bent vult u het formulier verklaring vermissing reisdocument met DigiD in. U hoeft niet meer naar het politiebureau. Eenmaal als vermist geregistreerd kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden.  verklaring vermissing reisdocument 

Gemeente moet gevonden paspoorten en identiteitskaarten vernietigen

Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of identiteitskaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en identiteitskaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of identiteitskaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!