Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Wie mogen mijn persoonsgegevens opvragen

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

 • Advocaten: als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
 • Niet-commerciële instellingen: zoals sport- en muziekverengingen
 • Organisaties met een maatschappelijke functie: bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan.

 •     Commerciële instellingen
 •     Particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

Geheimhouding aanvragen

Online aanvraag

Per post

 • Vul het aanvraagformulier geheimhouding in.
 • Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij.
 • Stuur beide documenten naar de afdeling Frontoffice/Burgerzaken, postbus 93, 9460 AB Gieten
 • U hoeft geen reden op te geven voor de geheimhouding.

Hoelang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding.

Geheimhouding verhuist met u mee

Als u binnen Nederland verhuist, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Wilt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens intrekken?

Dat kan per post. Dat gaat als volgt:

 • Vul het aanvraagformulier intrekken geheimhouding in.
 • Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij.
 • Stuur beide documenten naar de afdeling Frontoffice/Burgerzaken, postbus 93, 9460 AB Gieten
 • U hoeft geen reden op te geven voor de geheimhouding.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.