Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Aan wie geven wij uw gegevens?

Uw gegevens worden altijd doorgegeven aan andere overheidsinstellingen. 
Daarnaast worden uw gegevens ook gegeven aan bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. 
De organisaties die uw gegevens ontvangen hebben hiervoor goedkeuring gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zijn verplicht om uw gegevens met deze organisaties te delen. Als u geheimhouding persoonsgegevens aanvraagt, kunt u het delen van informatie met de hiervoor genoemde organisaties niet tegenhouden. 

Aan wie geven wij uw gegevens niet?

Uw gegevens worden niet aan iedereen gegeven. Voor bijvoorbeeld familie, verenigingen of andere bewoners geldt dat wij uw informatie niet delen. 

Voor welke aanvragen kunt u geheimhouding persoonsgegevens aanvragen?

Er zijn ook organisaties die uw informatie nodig hebben zodat zij hun werk kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is een advocaat. Een advocaat kan uw informatie nodig hebben voor het aanspannen van een rechtszaak. U kunt ook denken aan kerken. Kerken hebben uw gegevens nodig voor het bijhouden van hun ledenadministratie. Voor deze organisaties kunt u geheimhouding persoonsgegevens aanvragen. Als u geheimhouding persoonsgegevens heeft aangevraagd kijken wij per verzoek of wij uw gegevens delen. Soms is er een wet die bepaalt dat wij uw gegevens wel moeten delen. Wij geven u altijd de mogelijkheid om hierover uw mening te geven. 

Wie mag een aanvraag geheimhouding persoonsgegevens doen?

Wilt u geheimhouding persoonsgegevens aanvragen? Dat kan als u voldoet aan de volgende punten:

 • U bent 16 jaar of ouder;
 • U bent een ouder, voogd of verzorger voor iemand die jonger is dan 16 jaar;
 • U bent een curator voor de onder curatele gestelde.
Wat kost het?

Een aanvraag geheimhouding persoonsgegevens is gratis. 

Hoe kan ik aanvragen?

Online aanvraag

Per post

 • Vul het aanvraagformulier geheimhouding in.
 • Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij.
 • Stuur beide documenten naar de afdeling Frontoffice/Burgerzaken, postbus 93, 9460 AB Gieten
 • U hoeft geen reden op te geven voor de geheimhouding.
Hoelang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding.

Geheimhouding verhuist met u mee

Als u binnen Nederland verhuist, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Wilt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens intrekken?

Dat kan per post. Dat gaat als volgt:

 • Vul het aanvraagformulier intrekken geheimhouding in.
 • Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij.
 • Stuur beide documenten naar de afdeling Frontoffice/Burgerzaken, postbus 93, 9460 AB Gieten
 • U hoeft geen reden op te geven voor de geheimhouding.