Incidentele festiviteiten

Per jaar mag een organisatie maximaal 6 feesten per jaar organiseren waarbij meer geluid mag worden gemaakt dan in de geluidsvoorschriften in het Activiteitenbesluit.

Incidentele festiviteit melden

Voorwaarden

Een festiviteit moet ten minstens twee weken van te voren worden gemeld. Bij het verlenen van de ontheffing houden we rekening met eerdere activiteiten.

Aanvraag

U kunt een tijdelijke ontheffing voor een incidentele festiviteit aanvragen via het formulier incidentele festiviteit melden.

Voorschriften

  • de vrijstelling van de geluidsnormen geldt tot 01.00 uur ‘s nachts;
  • tijdens de vrijstelling mag het geluidsniveau maximaal 60dB(A) zijn. 
  • tijdens de festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn. 
  • het terras moet na 23.00 uur gesloten zijn voor publiek.

Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld wanneer dit plaatselijk nodig is.

Overschrijding van geluidsnormen zonder kennisgeving

Bij overtreding van de geluidsnorm worden er van de maximaal 6 aan te vragen incidentele festiviteiten 2 festiviteiten in mindering gebracht.

Incidentele festiviteit melden