Alle onderwerpen

 • Alcoholwetvergunning

  U heeft een alcoholwetvergunning nodig om dranken met alcohol te mogen verkopen.

 • Bed & Breakfast-accommodaties

  Het is mogelijk om een Bed & breakfast starten te starten in de gemeente Aa en Hunze. Dit kan in een hoofdgebouw maar ook in een bijgebouw als er sprake is van een woon- of agrarische bestemming. Het maximale aantal toegestane kamers bedraagt 2 met een maximaal aantal bedden van 4.

 • Bedrijventerrein Bloemakkers

  Centraal in Noordoost-Nederland, op een plek met veel bedrijvigheid in het groen, vindt u bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten. Bij het kruispunt van de N33 en N34 is ruimte beschikbaar voor nieuw te vestigen bedrijven.

 • Contactpersoon bedrijven

  De contactpersoon bedrijven kan ondernemers helpen

 • Energielening Drenthe

  U kunt als ondernemer via de Drentse Energie Organisatie uw bedrijf op een laagdrempelige financieringsmogelijkheid verduurzamen.

 • Hondsrug Drenthe

  Klik hier om naar de website over de Hondsrug Drenthe te gaan.

 • Incidentele festiviteiten

  Per jaar mag een organisatie maximaal 6 feesten per jaar organiseren waarbij meer geluid mag worden gemaakt dan in de geluidsvoorschriften in het Activiteitenbesluit.

 • Inkomensondersteuning

  Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden hulp krijgen bij financiële problemen. U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of bedrijfskrediet krijgen vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt ook hulp krijgen als u een bedrijf wilt starten of stoppen. Werkplein Drentsche Aa helpt u graag verder.

 • Inkoop en aanbestedingen

  Zakendoen met de gemeente
  Wilt u zaken doen met de gemeente Aa en Hunze? Maak dan uw belangstelling kenbaar.

 • Omgevingsloket voor ondernemers

  Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

 • Ondernemersverenigingen

  Ondernemersverenigingen zetten zich in voor de economie van hun dorp en branche. Ze overleggen regelmatig over economische zaken in het dorp.

 • Ondersteuning bij evenementen

  Het Kenniscentrum Events kan u ondersteunen met diverse vraagstukken bij culturele en sportieve evenementen. Hierbij kunt u denken aan subsidieaanvragen, marketing, communicatie, promotie, sponsoring, ontwerp van side-events gericht op maatschappelijke spin-off, etc.

 • Rustpunt realiseren

  Iedereen kan in de gemeente Aa en Hunze zelf, onder voorwaarden, een rustpunt realiseren. Bij een rustpunt kunt u zelf een kop koffie maken, kunt u gebruik maken van het toilet, vindt u informatie over de omgeving en kunt u eventueel je e-bike opladen of je band plakken. Bij rustpunten worden mensen niet bediend!

 • Speelautomaten

  Voor het plaatsen van een gok- of kansspelautomaat moet u een vergunning aanvragen. U kunt als café, bar, restaurant en nachtclub een vergunning krijgen voor maximaal twee gok- of kansspelautomaten.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Er zijn vaste standplaatsen en seizoengebonden of incidentele standplaatsen.

 • Standplaatsvergunning weekmarkten aanvragen

  Voor een standplaats op een weekmarkt in Annen, Gieten of Rolde heeft u een weekmarktvergunning nodig. Wanneer er op de weekmarkt een standplaats vrij komt, maakt het college dit via het gemeenteblad en de gemeentelijke website bekend.

 • Terrasvergunning

  De gemeente kent geen terrasvergunning.

 • Toeristisch beleid

  Toeristisch beleid maakt onderdeel uit van de Economische Koersnota.

 • Ventvergunning

  U wilt een ventvergunning aanvragen.

 • Verwijsborden

  De gemeente voorziet in aanduidingsborden binnen de bebouwde kom waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS.

 • Vitale vakantieparken

  Heeft u een vakantiepark in Drenthe en wilt u ondersteuning bij uw uitdagingen? Neem dan contact op met de mensen van de taskforce Vitale Vakantieparken.