Update Pilot Tiny Houses Gasselternijveen

Geïnteresseerde groepen konden zich als toekomstig Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) inschrijven voor de pilot tiny houses, dit was mogelijk tussen 15 maart 2024 en 15 april 2024. Aanvullend hierop organiseerden wij een inloop informatieavond op 2 april 2024. Hier konden geïnteresseerden informatie krijgen over het kavelpaspoort, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en over de vergunningprocedure.

Tijdens de openstellingsperiode heeft de gemeente Aa en Hunze één inschrijving van een CPO in oprichting ontvangen. Hierdoor is loting door de notaris niet nodig. De CPO in oprichting gaat uit van 10 tiny houses en voldoet daarmee aan de eis dat het tussen de 8 en 12 tiny houses moeten zijn. De naam van deze groep is ‘CPO Noabers Nieveen’. Zij krijgen de komende maanden de tijd om de CPO daadwerkelijk op te richten en hun plannen verder uit te werken en de omgevingsvergunning aan te vragen.  
We willen Noabers Nieveen feliciteren en wensen hen de komende tijd veel succes met het uitwerken van de plannen.