Informatiebijeenkomst Raad 21 maart

De Raadsbijeenkomst van donderdag 21 maart is verplaatst naar donderdag 28 maart. In plaats van de Raadsvergadering is er op donderdag 21 maart een Informatiebijeenkomst Raad.

Donderdag 21 maart 2024 om 20:00 in het gemeentehuis in Gieten. Van 19.30 tot 20.00 uur wordt er aandacht besteed aan Meertmaond Streektaolmaond.

Inhoudelijke agendapunten

Onderwerpen waar de gemeenteraad tijdens deze bijeenkomst over geïnformeerd wordt:

•    Volkshuisvestelijke instrumenten / Huisvestingsverordening

Uitgelicht agendapunt

Volkshuisvestelijke instrumenten / Huisvestingsverordening

Tijdens de informerende bijeenkomst van 21 maart wordt de Raad geïnformeerd over huisvestelijke instrumenten. Na de meest recente wijziging van de huisvestingswet 2014 eind vorig jaar heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen om schaarste op de woningmarkt aan te pakken. In deze bijeenkomst worden de verschillende instrumenten besproken en gekeken of deze door middel van een huisvestingsverordening in de gemeente Aa en Hunze kunnen worden toegepast.

Bovengenoemde is onder voorbehoud van wijzigingen

Ter inzage

De stukken en de volledige agenda zijn te vinden op onze website De desbetreffende vergadering kunt u vinden in het vergaderschema. 

Spreekrecht

Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 17:00 op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U kunt dan maximaal 5 minuten het woord voeren. 

Publieke tribune

Publiek kan de vergadering volgen via de publieke tribune. Ook kan de vergadering live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze. 

Meer informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en 06-33054497 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl