Animatie Omgevingsloket

In deze animatie krijgt u uitleg over het nieuwe Omgevingsloket. Dit nieuwe loket ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt een aantal bestaande loketten. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Toon gekoppelde bestanden