Afvalstoffenheffing Aa en Hunze

Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal personen die op het adres staan ingeschreven.

Bezwaar indienen     Aanvraag extra container     Contactformulier team belastingen

Kosten 2024

•    éénpersoonshuishouden: € 198,75
•    meerpersoonshuishoudens: € 265,00.

Op 1 januari berekenen wij het bedrag dat u moet betalen voor het hele jaar. Dit betekent dat het aantal personen dat op 1 januari op een adres is ingeschreven het bedrag bepaalt. Ontstaat de betalingsplicht later in het jaar dan geldt de betalingsplicht vanaf deze datum. Als de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Extra container

Een extra container kost € 130,00. Een extra container vraagt u aan via dit formulier. De betaling gaat gelijktijdig met de afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via 088 1230 900