Loterijvergunning

U wilt een kansspel organiseren zoals een loterij. U moet een vergunning aanvragen. Een klein kansspel (zoals bingo, kienspel of rad van avontuur) meldt u bij de gemeente.

Loterijvergunning aanvragen

Aanvraag

Prijzenpakket minder dan €4500
Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan €4500 vraagt u een loterijvergunning aan via het formulier loterijvergunning aanvragen.

Prijzenpakket meer dan €4500
Is het prijzenpakket meer waard dan € 4500,-, dan beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vergunningverlening. U vraagt de vergunning aan via de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voorwaarden

•    de opbrengst gaat naar een goed doel. 
•    minstens 50% procent van de opbrengst gaat naar het goede doel.
•    de uitgaven mogen niet hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
•    de prijzen mogen niet meer dan 40% van de opbrengst van de verkochte loten kosten. 

U heeft geen vergunning nodig als:
•    de loterij in besloten kring wordt gehouden;
•    deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden.
•    het om een kansovereenkomst gaat van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).