Evenement organiseren en vergunningaanvraag

U wilt een evenement organiseren. Er zijn vergunningsvrije en niet-vergunningsvrije evenementen. Voor een niet-vergunningsvrij evenement moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een overzicht van de verleende evenementenvergunningen is te vinden op de evenementenkalender.

Evenementenvergunning aanvragen     Materialen lenen     Evenementenkalender    Format draaiboek

Vergunningsvrije evenementen

Evenementen die zijn vrijgesteld van vergunningplicht zijn: 

 •  buurtfeesten en tuinfeesten (met muziek tot 24.00 uur);
 •  evenementen in gebouwen (m.u.v. muziekevenementen);
 •  buitenevenementen:   
    -  paaseieren zoeken;
    -  intocht Sinterklaas; (wanneer er geen nevenactiviteit aan gekoppeld is)
    -  straatspeelmiddag;
    -  wandeltochten en toertochten;
    -  niet-commerciële, kleinschalige (rommel)markten/vrijmarkten. 

Heeft u een ander soort evenement? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. 

Voorwaarden voor een vergunningsvrij evenement
 • het evenement begint na 09.00 uur.
 • er mag geen muziek worden gedraaid voor 9.00 uur en na 24.00 uur.
 • de organisatie betaalt of herstelt eventuele schade en neemt voorzorgsmaatregelen. 
 • de organisator zorgt dat de veiligheid van bezoekers is gewaarborgd. 
 • de organisator ziet toe dat auto’s van bezoekers ordelijk worden geparkeerd.
 • tijdelijk te nemen verkeersmaatregelen moeten uiterlijk 3 weken tevoren worden aangevraagd.
 • achtergebleven vuil in straten, plantsoenen en pleinen zijn voor rekening van de organisator. 
 • aan hulpverleningsvoertuigen (politie, brandweer en ambulance) moet vrije doortocht worden verleend.
 • aanwijzingen van politie en/of brandweer moeten stipt worden opgevolgd.
Uitzonderingen voor een vergunningsvrij evenement

Bij vergunningsvrije evenementen moet u wél een vergunning aanvragen als u tijdens het evenement:

 • wegen afsluit;
 • zwak-alcoholische dranken gaat schenken tegen betaling;
 • een loterij organiseert;
 • een tent plaatst waarin meer dan 150 personen aanwezig kunnen zijn
Welke materialen kan ik lenen van de gemeente?

U kunt de volgende materialen lenen.

 • dranghekken
 • aanwijsborden
 • afvaleilanden
 • gele minicontainers
 • PETman
 • vlaggenmasten
 • schaftkeet

Vul hiervoor het formulier materialen lenen in.