Gladheidbestrijding

In de winterperiode kan de verharding onder bepaalde weersomstandigheden glad worden.

De gemeente Aa en Hunze kent twee methodieken van gladheidbestrijding, preventief en curatief.

  • Preventieve gladheidbestrijding houdt in dat er al gestrooid wordt voordat het wegdek glad wordt. 
  • Curatieve gladheidbestrijding houdt in dat er al winterse neerslag, zoals sneeuw of ijzel aanwezig is op het wegdek.

Bij aanhoudende gladheid wordt de actie herhaald. Het strooiseizoen loopt van week 44 t/m week 14. Wanneer er een strooiactie is hangt af van de weersvoorspellingen van MeteoGroup. Bij preventief strooien zijn de routes binnen 3 uur gestrooid. Bij sneeuw en ijzel (curatieve gladheidbestrijding) kost dit meer tijd. 

Welke wegen worden gestrooid?

  • Eerste route: belangrijke doorgaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom, bus routes, hoofdwegen, wijktoegangswegen, industrieterreinen, verplichte fietspaden, schoolroutes, winkelcentrums en bij de vier brandweerkazernes in de gemeente Aa en Hunze.
  • Tweede route: Overige doorgaande wegen, nabij bejaarden woningen, wegen buitengebieden en bij vee – en akkerbedrijven. De tweede route wordt gestrooid bij ijzel, hevige sneeuwval, alleen als de eerste route geheel ijs- en sneeuw vrij is en normaal gesproken tijdens kantoortijden. 
  • Vuistregel: binnen 350 meter vanaf elke woning is er een gestrooide route beschikbaar.
  • Bij zware sneeuwval of ijzel is er sprake van prioritering.

Strooizout voor inwoners

Er wordt door de gemeente geen zout aan inwoners verstrekt. Voor meer informatie kunt u bellen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0592-267777.