Briefadres

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling woont. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres. Als briefadres geeft u het adres op van een bekende. Deze persoon moet daar toestemming voor geven en ervoor zorgen dat de post bij u terecht komt. 

Afspraak maken

Voor het aanvragen van een briefadres maakt u een afspraak. U neemt mee: 

 • Geldig legitimatiebewijs 
 • Toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner 
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner 

Voorwaarden

U heeft een geldige reden. Zoals: 

 • (Tijdelijk) geen woning 
 • Maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis voor uw werk 
 • Verblijf in een gevangenis 
 • Verblijf in een psychiatrische inrichting 
 • Verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis 
 • Bedreiging of andere veiligheidsredenen waardoor u niet wil dat uw verblijfplaats bekend is 
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres 
 • De hoofdbewoner zorgt ervoor dat u bereikbaar bent voor officiële instanties zoals de Belastingdienst en de gemeente  
 • De hoofdbewoner mag maximaal 2 personen met een briefadres op zijn adres hebben (met uitzondering van een gezin) 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 
 • Het briefadres moet een woonadres in Nederland zijn. Het adres mag geen postbus zijn