Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw ceremonie door een kennis, vriend(in) of familielid laten voltrekken. Deze persoon wordt voor één dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. U geeft uw keuze minimaal drie maanden voor uw trouwdag aan. Wij onderscheiden twee soorten eigen trouwambtenaren:

Een ambtenaar uit een andere gemeente

-    is al benoemd in een andere gemeente
-    kan een toga lenen van gemeente Aa en Hunze
-    heeft beschikking over een gastdame van gemeente Aa en Hunze voor begeleiding
Voor de ceremonie staat maximaal een uur.

Kosten

Het laten benoemen van een trouwambtenaar voor 1 dag kost € 127,00

Wat moet u doen 

-    melding huwelijk/partnerschap 
-    insturen aanvraagformulier al benoemd en beëdigd
-    inleveren kopie geldige identiteitsbewijzen beide partners
-    inleveren kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
-    inleveren kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank.
-    Inleveren kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente.

De trouwambtenaar ontvangt van de gemeente een bevestigingsbrief. De termijn hiervoor is drie maanden.

Hoe kan ik mijn documenten sturen?

U kunt deze gegevens insturen via het formulier Aanvraag Trouwambtenaar voor één dag (al benoemd en beëdigd) of via de post naar Gemeente Aa en Hunze, Afdeling Burgerlijke Stand, Postbus 93, 9460 AB GIETEN.

Liever langskomen?

Maak een afspraak. Vergeet niet alle documenten mee te nemen.

Een goede bekende als trouwambtenaar

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een goede bekende die niet is beëdigd? Dan kunt u een aanvraag doen om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door hem of haar te laten voltrekken.

Uw gekozen trouwambtenaar 
-    is minimaal 18 jaar oud
-    staat niet onder curatele 
-    is gevraagd door het bruidspaar
-    kan een toga lenen van de gemeente Aa en Hunze
-    heeft beschikking over een gastdame van gemeente Aa en Hunze voor begeleiding
Voor de ceremonie staat maximaal een uur.

De beoogde trouwambtenaar wordt door de gemeente aangewezen tot trouwambtenaar voor 1 dag. Om het huwelijk/partnerschap te mogen voltrekken moet de persoon ook door de rechtbank worden beëdigd. De rechtbank maakt hiervoor een afspraak met de persoon. De trouwambtenaar wordt alleen benoemd en beëdigd voor het huwelijk/partnerschap op de afgesproken trouwdatum. De termijn hiervoor is drie maanden.

Kosten

Het laten benoemen van een trouwambtenaar voor 1 dag die nog niet is beëdigd kost € 252,85

Wat moet u doen

-    melding huwelijk/partnerschap 
-    insturen aanvraagformulier nog niet eerder benoemd en beëdigd
-    inleveren kopie geldige identiteitsbewijzen beide partners
-    inleveren kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
-    inleveren origineel uittreksel BRP van de trouwambtenaar (niet ouder dan 1 maand)

Hoe kan ik mijn documenten sturen?

U kunt deze gegevens insturen via het formulier Aanvraag trouwambtenaar voor één dag(niet benoemd of beëdigd)  of via de post naar Gemeente Aa en Hunze, Afdeling Burgerlijke Stand, Postbus 93, 9460 AB GIETEN.

Liever langskomen?

Maak een afspraak. Vergeet niet alle documenten mee te nemen.

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar huwelijken@aaenhunze.nl.