Subsidieregeling voor sociaal - culturele projecten

Met de subsidieregeling cultuur – sociaal domein ondersteunt de gemeente Aa en Hunze projecten waarbij cultuur ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke opgave.

Start aanvraag subsidieregeling voor sociaal-culturele projecten

Waarom deze regeling?

Met de subsidieregeling Cultuur – Sociaal Domein Aa en Hunze ondersteunt de gemeente sociaal – culturele projecten:
•    die aandacht vragen voor een maatschappelijk thema (bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid, werkloosheid);
•    die actieve cultuurparticipatie stimuleren, ook op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is;
•    die sociale cohesie en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen.
Cultuur wordt hiermee ingezet als instrument in het omgaan met / de bewustwording van specifieke thema’s als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee).

Voor wie?

Cultuurmakers/culturele instellingen, culturele verenigingen én sociaal/maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag indienen voor deze regeling. Het is belangrijk dat er bij het project een samenwerking is tussen de culturele en maatschappelijke instelling.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks is er voor deze regeling een budget beschikbaar van € 12.500,-. Aanvragen kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier.
•    Subsidieregeling Cultuur - Sociaal domein Aa en Hunze (pdf, 157 kb)

Start aanvraag subsidieregeling voor sociaal-culturele projecten