Inburgeren

In de gemeente Aa en Hunze zijn er twee regievoerders die statushouders begeleiden met hun inburgering. Dit doen de regievoerders in samenwerking met Impuls, Werkplein Drentsche Aa en verschillende taalaanbieders.

Om wie gaat het?

  • Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen wonen en werken. 
  • Deze statushouders komen met gemeente Aa en Hunze in contact via het COA.  
  • Deze nieuwe inwoners van onze gemeente hebben een inburgeringsplicht. 
  • Deze plicht omvat het leren van Nederlands en het volgen van verschillende trainingen.
  • Om goed in te burgeren, de taal te leren en zich thuis te gaan voelen in Aa en Hunze zijn er vrijwilligers die  statushouders wegwijs maken en helpen waar nodig. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over inburgering? Of moet u zelf inburgeren? Neem dan contact op via gemeente@aaenhunze.nl of 0592 267777 en stel uw vraag aan de regievoerder inburgering.