Leerplicht

Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

Kinderen van 4 jaar

•    Vallen niet onder de leerplichtwet
•    Voor deze kinderen gelden wel de regels van de school (aanwezigheid en volgen van onderwijs)

Kinderen van 5 tot en met 16 jaar

•    Vallen onder leerplicht
•    Leerplicht start op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. 
•    Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. 
•    Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. 

Jongeren van 16 tot en met 18 jaar (Kwalificatieplicht)

•    Jongeren zonder startkwalificatie moeten tot hun achttiende naar school . 
•    Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. 

Leerplichtig onderwijs is gratis en daarom betaalt u geen lesgeld tot uw kind 18 jaar is geworden.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar probeert te voorkomen dat leerplichtige jongeren spijbelen of de school zonder diploma verlaten. U krijgt met de leerplichtambtenaar te maken:
•    als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden;
•    bij verlofaanvragen buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen;
•    bij vrijstelling van de Leerplichtwet.

Een leerplichtambtenaar onderzoekt waarom een leerling niet naar school komt door te praten met de school, de leerling en ouders/voogden.  

Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen

U kunt bij uw school een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties indienen. Gaat het om een een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de schoolleiding over de toekenning van de aanvraag.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor kinderen niet op een school ingeschreven hoeven te worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via 0592-267777.

Formulieren speciaal verlof

Aanvraagformulier vakantie en verlof
Bezwaarformulier extra vakantie en verlof