Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

 

Aanvragen leerlingenvervoer 2023-2024       Vervoersadvies leerlingenvervoer 2023-2024

Aanvragen leerlingenvervoer 2024-2025       Vervoersadvies leerlingenvervoer 2024-2025

Logt u in met uw DigiD? Dan is de informatie die bij ons bekend is al ingevuld.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij het Adviesloket van Impuls. Zij zijn te bereiken op adviesloket@impulsaaenhunze.nl. U kunt ook bellen met 0592-245924.  

Wanneer komt mijn kind in aanmerking? 

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.
Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen ook gebruikmaken van leerlingenvervoer. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is. 
U vraagt een vergoeding aan voor de school die het dichtste bij uw woning ligt.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn drie soorten leerlingenvervoer:

  • Vergoeding openbaar vervoer
  • Groepsvervoer
  • Kilometervergoeding eigen vervoer
Openbaar vervoer

Wanneer uw kind niet alleen kan reizen, worden ook de kosten voor de begeleider vergoed. Is uw kind te jong om met het openbaar vervoer te reizen? Of kan uw kind vanwege zijn of haar handicap niet met het openbaar vervoer reizen? Dan kan de gemeente groepsvervoer inzetten.

Groepsvervoer

Groepsvervoer kan ook ingezet worden als de enkele reistijd met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en de reistijd met het aangepast vervoer tot 50 procent of minder kan worden teruggebracht. Er wordt dan wel onderzocht of deze school de dichtstbijzijnde is.

Kilometervergoeding eigen vervoer

Als u uw kind zelf (deels) naar school brengt, kunt u een kilometervergoeding ontvangen. 

Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023-2024

  • Vul het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 in.
  • Laat het vervoersadvies invullen en ondertekenen door de begeleider of directie van de school, begeleider/zorgbehandelaar van uw kind of de commissie van begeleiding van de school.
  • Om uw aanvraag op tijd te kunnen behandelen, is het belangrijk dat uw aanvraag voor 15 juni bij ons binnen is.  

Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2024-2025

  • Vul het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025 in.
  • Laat het vervoersadvies invullen en ondertekenen door de begeleider of directie van de school, begeleider/zorgbehandelaar van uw kind of de commissie van begeleiding van de school.
  • Om uw aanvraag op tijd te kunnen behandelen, is het belangrijk dat uw aanvraag voor 15 juni bij ons binnen is.  

Kosten

Als uw kind een gewone basisschool bezoekt vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Als de basisschool op 20 km of meer afstand ligt van uw huis is daarnaast nog een andere eigen bijdrage van toepassing. Of u de eigen bijdrage moet betalen hangt af van uw inkomen. Meer informatie over kosten leest u op de pagina Leerlingenvervoer kosten.

Contact

Ik heb mijn aanvraag ingediend, en nu? 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met ons besluit? 

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dit tot 6 weken na het ontvangen van ons besluit doen.

Uitzondering op de regels

Bij bijzondere situaties kan het college besluiten een uitzondering te maken op de regels die van toepassing zijn. 

Gemeente Aa en Hunze, Hanne Ketelaar (Maandag, dinsdag en donderdag 9.00 - 14.00 uur)
•    Telefoon: 0592-267777
•    E-mail: leerlingenvervoer@aaenhunze.nl

Vervoerder Connexxion
•    Telefoon: 050 366 66 66
•    E-mail: callcenternoord@connexxion.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van Publiek Vervoer.