Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. 

Aanvragen leerlingenvervoer      Vervoersadvies leerlingenvervoer

Voorwaarden

•    Uw kind woont in de gemeente Aa en Hunze.
•    Uw kind zit op een basisschool of school voor speciaal (voortgezet) onderwijs die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt.
•    U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school.
Praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen niet meer onder het leerlingenvervoer.

Welke vormen van vergoeding zijn er?

•    De gemeente geeft u een vergoeding en u brengt uw kind naar school.
•    De gemeente zorgt voor aangepast vervoer.
De gemeente beslist binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt deze niet met terugwerkende kracht.

Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023-2024

Vul het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 in.
Neem voor het invullen de toelichting door.

Vervoersadvies

Bij de aanvraag is een door school ingevuld en ondertekend vervoersadvies nodig. Document: Vervoersadvies leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.  Het drempelbedrag voor schooljaar 2023-2024 is € 633,00. U moet dit betalen als uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2021 (voor schooljaar 2023-2024) méér is dan € 28.800,00. 

Is het verzamelinkomen lager dan € 28.800,00 dan dienen beide ouders een inkomensverklaring in. Deze is op te vragen via de Belasting Telefoon. Tel: 0800-0543, u moet uw Burgerservicenummer ingeven, dus houdt u deze bij de hand. 

Wat verwachten wij van u?

  • u controleert aan het begin van het of de informatie van gemeente en vervoerder klopt.
  • u uw vaste en mobiele telefoonnummers doorgeeft aan de gemeente en aan de vervoerder. Geef als dat kan ook het nummer van uw werk door.
  • u zorgt dat uw (pleeg)kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de bus/taxi maximaal 2 minuten wachten.
  • u altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden.
  • u zorgt dat er iemand aanwezig is als uw (pleeg)kind bij het afgesproken adres wordt afgezet.
  • u eventuele wijzigingen tijdig doorgeeft aan de gemeente en uw vervoerder.
  • bij afwijkende begin- en/of eindtijden dan de afgesproken tijden zorgt u zelf voor vervoer.

U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw (pleeg)kind tijdens het vervoer. 

Contact

Gemeente Aa en Hunze
•    Telefoon: 140592
•    E-mail: leerlingenvervoer@aaenhunze.nl

Vervoerder Connexxion
•    Telefoon: 050 366 66 66
•    E-mail: callcenternoord@connexxion.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van Publiek Vervoer.