Basisonderwijs

Aanmelden basisschool

Scholen

•    OBS Anloo
•    OBS De Eshoek in Annen
•    OBS Bonnen in Gieten
•    OBS Pr. Willem Alexander in Eext
•    OBS De Kameleon in Eexterveen
•    OBS de Flint in Ekehaar
•    OBS de Dobbe in Gasselte
•    OBS J.Emmens in Gasselternijveen
•    Christelijke Daltonschool 't Kompas in Gasselternijveen
•    OBS Gieten in Gieten 
•    Christelijke Daltonschool de Marke in Gieten
•    SWS Oostermoer in Gieterveen
•    OBS de Drift in Grolloo
•    OBS Jan Thies in Rolde

Aanmelden

•    Formulier aanmelden basisschool
•    Heeft u vragen over leerlingenzorg of voor-, tussen- en naschoolse opvang? Neem dan contact op met de school.

Adressen schoolbesturen basisonderwijs 

Stichting PrimAH

Bezoekadres: Spiekersteeg 1 te Gieten
Postadres: Postbus 35, 9460 AA GIETEN
t.  (0592) 33 38 00
e. info@primah.org
i. www.primah.org

CKC Drenthe

Bezoekadres: Groningerstraat 96, 9402 LL Assen
Postadres: Postbus 167, 9400 AD Assen
t. (0592) 40 98 65
e. info@ckcdrenthe.nl
i. www.ckcdrenthe.nl