Maaien en onkruidbeheersing

Informatie over maaien en onkruidbeheersing op gemeentelijke gronden.

Bermen

  • De meeste bermen worden 1 keer per jaar geheel gemaaid.
  • De eerste maaibreedte vanaf de verharding (meterstrook) wordt 2 of 3 keer per jaar gemaaid in verband met de verkeersveiligheid.
  • Zichthoeken worden in verband met verkeersveiligheid vaker gemaaid.

Sloten

In het najaar, voor 15 november worden de taluds van schouwsloten gemaaid.

Gazon

In het groeiseizoen wordt het gazon ongeveer 16 keer per jaar gemaaid. Rond obstakels en bomen wordt maximaal 6 keer per jaar gemaaid.

Ecologisch Bermbeheer

Om de biodiversiteit te vergroten maait de gemeente ongeveer een kwart van de bermen ecologisch. Deze bermen worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt direct of na een paar dagen afgevoerd. Ecologisch bermbeheer zorgt dat streekgebonden bloemen terugkomen. Het helpt daarmee in de groei van het aantal insecten.  

Jacobskruiskruid

De jacobskruiskruid is een inheemse plant die belangrijk is voor het behoud van insecten. De plant wordt op gemeentegrond binnen 50 meter van hooiland actief bestreden. U kunt online een melding doen wanneer u overlast ervaart door de plant. 

Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauwen op gemeentegrond en binnen 25 meter van openbare gebouwen, instanties of voorzieningen worden door de gemeente verwijderd. Dit doen we na melding en voor de bloei van de plant.

Braakliggend terrein

Braakliggend terrein wordt 2 keer per jaar gemaaid voor het beeld en om ongewenst bos- en natuurontwikkeling tegen te gaan. Rondom obstakels wordt niet gemaaid.

Verharding en vegen 

Aannemer SIGHT Landscaping bestrijdt het onkruid op de verharding, zoals op de voetpaden en de wegen. De kernteams van de gemeente verwijderen het onkruid in de plantsoen. Aannemer SIGHT Landscaping komt om vervuiling te reinigen. Tijdens de werkzaamheden wordt er geen gebruik gemaakt van chemische middelen.

Melding doorgeven

Ziet u een onveilige situatie? U kunt een melding doen. We controleren alle meldingen. Als er sprake is van een onveilige situatie gaan we extra maaien. Liever telefonisch? Dan kunt u bellen met 0592-267777.

Meldingen en klachten