Samenstelling college

Wie zitten er in het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid. Binnen het college zijn de taken verdeeld. Dit is de portefeuilleverdeling.

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Voor vragen of afspraken met het college kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat via 0592-267777 of bestuurssecretariaat@aaenhunze.nl.

Samenstelling